V RUNDA POMORSKIEJ LIGI RATOWNICTWA WODNEGO 2023 – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
POMORSKA LIGA RATOWNICTWA WODNEGO 2023 – FINAŁ
SŁUPSK, 3 grudnia 2023

1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:

3 grudnia 2023;
Pływalnia SOSiR, ul. Szczecińska 99, Słupsk

PROGRAM:

8:00 – Akredytacja
9:00 – Rozgrzewka
9:30 – Odprawa sędziów
9:45 – Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów

2. INFORMACJE TECHNICZNE:

Pływalnia 25m; 6 torów
Pomiar czasu: elektroniczny
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (federacjawopr.pl)

4. ZASADY UCZESTNICTWA:

  • W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi. Regulamin zawodów dopuszcza udział zawodników młodszych niż 10 lat pod warunkiem konsultacji z Organizatorem (598 431 708).
   • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
   • Zawodnicy reprezentują kluby lub podmioty. Możliwy jest start indywidualny.
   • Opłaty startowe (100zł/uczestnik) należy uiścić przelewem do dnia 1 grudnia 2023 na konto Słupskiego WOPR (PKO BP O/SŁUPSK 26 1020 4649 0000 7502 0052 1880) lub gotówką w dniu zawodów.

   Kategorie wiekowe i klasyfikacja:

  • w kategorii młodzików – roczniki 2013 – 2012 (10-11 lat),
  • w kategorii młodzików starszych – roczniki 2011 – 2010 (12-13 lat),
  • w kategorii junior młodszy – roczniki 2009 – 2008 (14-15 lat),
  • w kategorii junior – rocznik 2007 – 2005 (16-18 lat),
  • w kategorii open – rocznik 2011 i starsi (od 12 lat i więcej w zależności od konkurencji).

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

  • Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023. Pobierz zgłoszenie »
  • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach

6. REGULAMIN ROZGRZEWKI:

  • Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
  • Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

7. KONKURENCJE:

1.1. 100/200m super ratownik
1.2. 50m holowanie manekina
1.3. 100m ratowanie manekina z pasem
1.4. 4x50m sztafeta z pasem ratowniczym – drużynowo

Opis konkurencji: Regulamin Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2023 » – aktualizacja w dniu 18 listopada 2023

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
  • Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
  • W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: biuro@wopr.slupsk.pl
Oświadczenie zawodnika – osoba niepełnoletnia »
Oświadczenie zawodnika – osoba pełnoletnia »

Partnerzy: Miasto Słupsk, Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.