V runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022 – komunikat organizacyjny

13 listopada 2022 odbędzie się finałowa V runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022. Tym razem najlepsi ratownicy spotkają się w Słupsku. Tradycyjnie zawodnicy wystartują w czterech konkurencjach, w pięciu kategoriach wiekowych, z podziałem na kobiety i mężczyzn:
– 100/200m super ratownik
– 50m holowanie manekina
– 100m ratowanie manekina z pasem
– 4x50m sztafeta z pasem ratowniczym
Dodatkowa konkurencja, poza klasyfikacją, to rzut liną.
Zawody będzie można z trybun pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szczecińskiej 99. Tradycyjnie wyniki będzie można śledzić online na stronie livetiming.pl.
Po zawodach odbędzie się wręczenie nagród za V rundę oraz za całą edycję 2022 roku tj. wg klasyfikacji generalnej punktów zdobytych we wszystkich pięciu rundach.

Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego »
Aktualna klasyfikacja open kobiet »
Aktualna klasyfikacja open mężczyzn »

Aktualny Regulamin Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022 » <aktualizacja 03.11.2022>

Komunikat Organizacyjny
V Runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022 – FINAŁ

1 . TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
13 listopada 2022 r.
Pływalnia SOSiR (ul. Szczecińska 99)
PROGRAM:
8:00 – Akredytacja
9:00 – Rozgrzewka
9:30 – Odprawa sędziów i kierowników drużyn
9:45 – Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów

2 . INFORMACJE TECHNICZNE:
Pływalnia 25m; 6 torów
Pomiar czasu: elektroniczny i ręczny
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022

3 . ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

4 . ZASADY UCZESTNICTWA:
– W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi. Dopuszcza się udział młodszych dzieci za zgodą organizatora.
– Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
– Zawodnicy reprezentują własne jednostki lub podmioty. Obecność zawodników na otwarciu i zamknięciu zawodów obowiązkowa.

5 . ZALECENIA W ZWIĄZKU COVID-19
Uwaga!
– Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych norm sanitarnych w związku z sytuacją epidemiologiczną, w szczególności utrzymywania stałego dystansu od innych uczestników imprezy, a także poruszania się w maseczkach ochronnych.

6 . ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
– Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia zawodów.
– Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach

7 . REGULAMIN ROZGRZEWKI:
– Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

8 . KONKURENCJE:
100/200m super ratownik
50m holowanie manekina
100m ratowanie manekina z pasem
4x50m sztafeta z pasem ratowniczym

9 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu
– Prawo interpretacji przysługuje organizatorom
– W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje przedstawiciel Słupskiego WOPR
– Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: biuro Słupskiego WOPR – tel. 59 843 17 08

Organizator V rundy: Słupskie WOPR
Partnerzy V rundy: Prezydent Miasta Słupska, SOSiR
Patronat honorowy: Marszałek województwa pomorskiego.
Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego odbywa się przy wsparciu Ministerstwa Sportu.

OŚWIADCZENIE COVID dla wszystkich »
Oświadczenie zawodnika – osoba niepełnoletnia »
Oświadczenie zawodnika – osoba pełnoletnia » 

v-runda-pomorskiej-ligi-ratownictwa-wodnego-2022-komunikat-organizacyjny-6691.jpg