III RUNDA Pomorskiej Ligi Ratownictwa wodnego 2023 – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY POMORSKA LIGA
RATOWNICTWA WODNEGO 2023 – III RUNDA
SOPOT, 18 CZERWCA 2023

1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW

18 czerwca 2023
Biuro zawodów – Sopockie WOPR, ul. Bitwy pod Płowcami 67C w Sopocie
Miejsce zawodów: wejście na plażę nr 40 w Sopocie

PROGRAM

9:00 – Akredytacja
9:30 – Odprawa sędziów
9:45 – Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów

2. INFORMACJE TECHNICZNE

Akwen otwarty Zatoki Gdańskiej
Pomiar czasu: ręczny
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami regulaminu Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2023

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (federacjawopr.pl)

4. ZASADY UCZESTNICTWA

 • W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi. Regulamin zawodów dopuszcza udział zawodników młodszych niż 10 lat pod warunkiem konsultacji z Organizatorem (695 256 187).
  • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
  • Zawodnicy reprezentują kluby lub podmioty. Możliwy jest start indywidualny.
 • Opłaty startowe (75zł/uczestnik) należy uiścić przelewem do dnia 16 czerwca 2023 na konto Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (https://sopockiewopr.pl/kontakt) lub gotówką w dniu zawodów.
 • Kategorie wiekowe i klasyfikacja:
  • w kategorii młodzików – roczniki 2013 – 2012 (10-11 lat),
  • w kategorii młodzików starszych – roczniki 2011 – 2010 (12-13 lat),
  • w kategorii junior młodszy – roczniki 2009 – 2008 (14-15 lat),
  • w kategorii junior – rocznik 2007 – 2005 (16-18 lat),
  • w kategorii open – rocznik 2011 i starsi (od 12 lat i więcej w zależności od konkurencji).

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

 • Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2023.
  • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach

6. KONKURENCJE

1.1 bieg – pływanie – bieg
1.2 flagi plażowe
1.3 pływanie 250 m w płetwach
1.4 100 m akcja z bojką i zasobnikiem – drużynowo

Opis konkurencji znajduje się w Regulaminie Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2023.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
 • Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo-programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: biuro@sopockiewopr.pl
Oświadczenie zawodnika – osoba niepełnoletnia
Oświadczenie zawodnika – osoba pełnoletnia