KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY POMORSKA LIGA RATOWNICTWA WODNEGO 2024 REDA, 7 kwietnia 2024

1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:

07 kwietnia 2024 Kryta Pływalnia – Aquapark Reda, ul. Morska 5

PROGRAM:

8:00 – Akredytacja 9:00 – Rozgrzewka 9:30 – Odprawa sędziów 9:45 – Uroczyste otwarcie 10:00 – Rozpoczęcie zawodów UWAGA: Po zakończeniu zawodów zawodnicy mogą skorzystać przez 2h z atrakcji Aquaparku*

2. INFORMACJE TECHNICZNE:

Pływalnia 25m; 6 torów Pomiar czasu: elektroniczny Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (federacjawopr.pl)

4. ZASADY UCZESTNICTWA:

  • W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi. Regulamin zawodów dopuszcza udział zawodników młodszych niż 10 lat pod warunkiem konsultacji z Organizatorem (598 431 708).
   • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
   • Zawodnicy reprezentują kluby lub podmioty. Możliwy jest start indywidualny.
   • Opłaty startowe, w wysokości 100,00 zł (słownie sto zł)/1 uczestnika, należy uiścić przelewem do dnia 5 kwietnia 2024 na konto Wejherowskiego WOPR (https://wopr.wejherowo.pl/kontakt/) lub gotówką w dniu zawodów.
   Kategorie wiekowe i klasyfikacja:
  • w kategorii młodzików – roczniki 2014 – 2013 (10-11 lat),
  • w kategorii młodzików starszych – roczniki 2012 – 2011 (12-13 lat),
  • w kategorii junior młodszy – roczniki 2010 – 2009 (14-15 lat),
  • w kategorii junior – rocznik 2008 – 2006 (16-18 lat),
  • w kategorii open – rocznik 2011 i starsi (od 12 lat i więcej w zależności od konkurencji).

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

  • Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia 2024. Pobierz zgłoszenie »
  • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.
  • Link do zapisów – livetiming.pl » 

6. REGULAMIN ROZGRZEWKI:

  • Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
  • Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

7. KONKURENCJE:

1.1. 50/100m ratowanie manekina w płetwach/ 50m ratowanie krążków w płetwach* 1.2. 50m holowanie manekina/ 50m holowanie krążków* 1.3. 50/100/200m z przeszkodami 1.4. 4x50m z przeszkodami – drużynowo *konkurencje dla kat. Młodzik

Opis konkurencji: Regulamin Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2024» – aktualizacja w dniu 07 marca 2024

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
  • Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
  • W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: kontakt@wopr.wejherowo.pl

Oświadczenie zawodnika – osoba niepełnoletnia »
Oświadczenie zawodnika – osoba pełnoletnia »

Organizator I rundy: Wejherowskie WOPR
Partnerzy: Aquapark Reda
Patronat medialny: Magazyn Bezpieczna Woda