KOMUNIKAT ORGANIZACYJNYPOMORSKA LIGA RATOWNICTWA WODNEGO 2024 GDAŃSK, 19 MAJA 2024

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY POMORSKA LIGA RATOWNICTWA WODNEGO 2024 GDAŃSK, 19 MAJA 2024

1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:

19 maja 2024 Kryta Pływalnia GOS – Gdańsk Chełm, ul. Chałubińskiego 13

PROGRAM:

8:00 – Akredytacja
9:00 – Rozgrzewka
9:30 – Odprawa sędziów
9:45 –Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów

2. INFORMACJE TECHNICZNE:

Pływalnia 25m; 6 torów
Pomiar czasu: elektroniczny
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (federacjawopr.pl)

4. ZASADY UCZESTNICTWA:

 •  
  • W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi. Regulamin zawodów dopuszcza udział zawodników młodszych niż 10 lat pod warunkiem konsultacji z Organizatorem (695 256 187).
   • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
   • Zawodnicy reprezentują kluby lub podmioty. Możliwy jest start indywidualny.
   • Opłaty startowe, w wysokości 75,00 zł (słownie siedemdziesiąt zł)/1 uczestnika, należy uiścić przelewem do dnia 16 maja 2024 na konto Gdańskiego Ratownictwa Wodnego (https://grw.pl/kontakt-2/) lub gotówką w dniu zawodów.
   •  

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

 •  
  • Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2024.
  • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.
  • Link do zapisów – livetiming »

6. REGULAMIN ROZGRZEWKI:

 •  
  • Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
  • Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

7. KONKURENCJE:

1.1. 50/100m ratowanie kombinowane
1.2. 50m holowanie manekina/ 50m ratowanie krążków*
1.3. 50/100 m ratowanie manekina z pasem/ 100 m z pasem*
1.4. 4×25 m sztafeta holowanie manekina – drużynowo
*konkurencje dla kat. Młodzik

Opis konkurencji: Regulamin Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2024» – aktualizacja w dniu 07 marca 2024

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 •  
  • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
  • Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
  • W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: biuro@grw.pl

Oświadczenie zawodnika – osoba niepełnoletnia »
Oświadczenie zawodnika – osoba pełnoletnia »

Organizator II rundy: Gdańskie Ratownictwo Wodne
Partnerzy: Miasto Gdańsk, Kąpieliska Morskie Gdańsk, Gdański Ośrodek Sportu
Patronat medialny: Magazyn Bezpieczna Woda