IV RUNDA POMORSKIEJ LIGI RATOWNICTWA WODNEGO 2023 – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY POMORSKA LIGA
RATOWNICTWA WODNEGO 2023 – IV RUNDA
KOŚCIERZYNA, 15 PAŹDZIERNIKA 2023

1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW

15 października 2023
Kryta Pływalnia Aqua Centrum w Kościerzynie (ul. Hallera 2)

PROGRAM

8:00 – Akredytacja
9:00 – Rozgrzewka
9:30 – Odprawa sędziów i kierowników drużyn
10:00 – Uroczyste otwarcie
10:15 – Rozpoczęcie zawodów

2. INFORMACJE TECHNICZNE

Pływalnia 25m; 6 torów
Pomiar czasu: elektroniczny i ręczny
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami
Regulaminu Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2023

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (federacjawopr.pl)

4. ZASADY UCZESTNICTWA

 • W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi. Regulamin zawodów dopuszcza udział zawodników młodszych niż 10 lat pod warunkiem konsultacji z Organizatorem (606 948 660).
  • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
  • Zawodnicy reprezentują kluby lub podmioty. Możliwy jest start indywidualny.
 • Opłaty startowe (75zł/uczestnik) należy uiścić przelewem do dnia 13 października 2023 na konto Słupskiego WOPR (http://www.wopr.slupsk.pl/pl/page/informacje/kontakt.html) lub gotówką w dniu zawodów.
 • Kategorie wiekowe i klasyfikacja:
  • w kategorii młodzików – roczniki 2013 – 2012 (10-11 lat),
  • w kategorii młodzików starszych – roczniki 2011 – 2010 (12-13 lat),
  • w kategorii junior młodszy – roczniki 2009 – 2008 (14-15 lat),
  • w kategorii junior – rocznik 2007 – 2005 (16-18 lat),
  • w kategorii open – rocznik 2011 i starsi (od 12 lat i więcej w zależności od konkurencji).

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

 • Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia zawodów.
  • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach
 • ZAPROSZENIE – livetiming

6. REGULAMIN ROZGRZEWKI

Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

7. KONKURENCJE

1.1 100m ratowanie kombinowane
1.2 50m holowanie manekina/ 50m holowanie krążków
1.3 100m ratowanie manekina w płetwach/ 100m ratowanie w płetwach
1.4 4x50m super ratownik – drużynowo
1.5 rzut liną – konkurencja dodatkowa poza punktacją generalną

Opis konkurencji znajduje się w Regulaminie Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2023.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
 • Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo-programowej zawodów.

Kontakt do przedstawiciela organizatora: Michał Zarach – tel. 606 948 660
Oświadczenie zawodnika – osoba niepełnoletnia
Oświadczenie zawodnika – osoba pełnoletnia