II RUNDA POMORSKIEJ LIGI RATOWNICTWA WODNEGO 2023 – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
POMORSKA LIGA RATOWNICTWA WODNEGO 2023 – II RUNDA
GDAŃSK, 28 MAJA 2023

1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:

28 maja 2023
Pływalnia Chełm, Gdański Ośrodek Sportu, ul. Chałubińskiego 13 Gdańsk

PROGRAM:

8:00 – Akredytacja
9:00 – Rozgrzewka
9:30 – Odprawa sędziów
9:45 – Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów

2. INFORMACJE TECHNICZNE:

 • Pływalnia 25m;
 • 6 torów
 • Pomiar czasu: elektroniczny

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (federacjawopr.pl)

4. ZASADY UCZESTNICTWA:

 • W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi. Regulamin zawodów dopuszcza udział zawodników młodszych niż 10 lat pod warunkiem konsultacji z Organizatorem (695 256 187).
  • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
  • Zawodnicy reprezentują kluby lub podmioty. Możliwy jest start indywidualny.
  • Opłaty startowe (75zł/uczestnik) należy uiścić przelewem do dnia 26 maja 2023 na konto Gdańskiego Ratownictwa Wodnego (https://grw.pl/kontakt-2/) lub gotówką w dniu zawodów.
  • Kategorie wiekowe i klasyfikacja:
 • w kategorii młodzików – roczniki 2013 – 2012 (10-11 lat),
 • w kategorii młodzików starszych – roczniki 2011 – 2010 (12-13 lat),
 • w kategorii junior młodszy – roczniki 2009 – 2008 (14-15 lat),
 • w kategorii junior – rocznik 2007 – 2005 (16-18 lat),
 • w kategorii open – rocznik 2011 i starsi (od 12 lat i więcej w zależności od konkurencji).

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

 • Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2023.
  • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach
 • Link do zapisów »

6. REGULAMIN ROZGRZEWKI:

 • Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
  • Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

7. KONKURENCJE:

1.1. 100m ratowanie kombinowane
1.2. 50m holowanie manekina/ 50m ratowanie krążków*
1.3. 100m ratowanie manekina z pasem / 100m ratowanie z pasem*
1.4. 4x25m sztafeta holowanie manekina – drużynowo
*konkurencje tylko dla kat. Młodzik

Opis konkurencji: Regulamin Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2023 » (uwaga! Regulamin zaktualizowany zgodnie z wytycznymi ILS dot. holowania manekina)

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
 • Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: biuro@grw.pl
Oświadczenie zawodnika – osoba niepełnoletnia »
Oświadczenie zawodnika – osoba pełnoletnia »

Partnerzy: Gdański Ośrodek Sportu, Kąpieliska Morskie Gdańsk.