I Runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2023 – komunikat organizacyjny

Komunikat Organizacyjny
Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego 2023 – I runda
Reda, 23 kwietnia 2023

1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:

23 kwietnia 2023
Kryta Pływalnia – Aquapark Reda, ul. Morska 5

PROGRAM:

8:00 – Akredytacja
9:00 – Rozgrzewka
9:30 – Odprawa sędziów
9:45 – Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów

Po zakończeniu zawodnicy mogą skorzystać przez 2h z atrakcji aquaparku (liczone od momentu przejścia przez bramkę z niecki sportowej do hali ze zjeżdżalniami).

2  . INFORMACJE TECHNICZNE:

 • Pływalnia 25m; 6 torów
 • Pomiar czasu: elektroniczny
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu

3  . ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

4  . ZASADY UCZESTNICTWA:

 • W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi. Regulamin zawodów dopuszcza udział zawodników młodszych niż 10 lat pod warunkiem konsultacji z Organizatorem (695 256 187).
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
 • Zawodnicy reprezentują kluby lub podmioty. Możliwy jest start indywidualny.
 • Opłaty startowe należy uiścić przelewem do dnia 21 kwietnia 2022 na konto Wejherowskiego WOPR (https://wopr.wejherowo.pl/kontakt/) lub gotówką w dniu zawodów.

5  . ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

 • Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2023.
 • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach
 • Link do zapisów – livetiming.pl »

6  . REGULAMIN ROZGRZEWKI:

 • Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
 • Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

7  . KONKURENCJE:

1.1. 100m ratowanie manekina w płetwach / 100m ratowanie krążków w płetwach*
1.2. 50m holowanie manekina/ 50m holowanie krążków*
1.3. 50*/100/200m z przeszkodami
1.4. 4x50m z przeszkodami – drużynowo
*konkurencje dla kat. Młodzik

Opis konkurencji: Regulamin Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2023 »

8  . POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
 • Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: kontakt@wopr.wejherowo.pl

Oświadczenie zawodnika – osoba niepełnoletnia »
Oświadczenie zawodnika – osoba pełnoletnia »

Patronat honorowy: Marszałek województwa pomorskiego.
Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego odbywa się przy wsparciu Ministerstwa Sportu.
Partnerzy: Aquapark Reda, Gdański Ośrodek Sportu, Miasto Słupsk, Miasto Sopot, Kąpieliska Morskie Gdańsk.