Bezpłatne szkolenia – ratownik wodny 2021

Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach ratowników wodnych w ramach zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego”, współfinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM SZKOLENIU !
WARUNEK: POSIADANIE KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY!

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 6 grup szkoleniowych, liczących 15 osób.
Termin naboru: od 22.09.2021 do wyczerpania miejsc

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie ratowników wodnych 2021

Szkolenia skierowane jest do  osób dorosłych  zainteresowanych nabyciem kwalifikacji i umiejętności w obszarze szkoleń ratowników wodnych spełniających następujące warunki udziału w szkoleniu:

  1. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  2. Uczestnik jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  3. Uczestnik posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  4. Uczestnik deklaruje chęć przystąpienia do Słupskiego WOPR wraz z uiszczeniem opłaty członkowskiej.

Formularze należy składać osobiście lub elektronicznie w Biurze Słupskiego WOPR:

Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
tel: 669 548 445 lub 59 843 17 08
email: biuro@wopr.slupsk.pl
czynne w dni robocze w godzinach: 07.00 – 15.00

FIRMA „Art-Med” mgr Michał Folusiak realizuje Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – tel. 792 618 995, koszt. 550,00 zł dla członków WOPR