II Runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa 2021 w Miastku

Komunikat Organizacyjny
II runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego Miastko 2021
Mistrzostwa Ratowników Wodnych o Puchar Burmistrza Miastka

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
– 27 czerwca 2021 roku
– Jezioro Lednik, ul. Jeziorna 10
Program:
Akredytacja – 8:00
Rozgrzewka – 9:00 Odprawa sędziów – 9:30 Uroczyste otwarcie – 9:45
Rozpoczęcie zawodów –10:00

2. INFORMACJE TECHNICZNE:
– Platformy startowe będą znajdować się na pomoście
– Ilość słupków startowych – 5
– Długość obiektu pływackiego – 50 m
– Szerokość torów – 2 m
– Pomiar czasu: elektroniczny
– Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

4. ZASADY UCZESTNICTWA:
– W zawodach prawo startu mają zawodnicy 12 letni i starsi, będący członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.
– Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.
– Zawodnicy reprezentują własne jednostki lub podmioty.

5. ZALECENIA W ZWIĄZKU COVID-19
– Uwaga! Zawodnicy, trenerzy, osoby towarzyszące oraz pozostali uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych norm sanitarnych w związku z sytuacją epidemiologiczną, w szczególności utrzymywania stałego dystansu od innych uczestników imprezy.
– W przypadku stwierdzenia u uczestnika lub w jego rodzinie objawów chorobowych – duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, uczestnik nie może brać udziału w imprezie.
– W przypadku gdy ktoś w rodzinie przechodzi kwarantannę, uczestnik nie może uczestniczyć w zawodach.
– Po przybyciu na zawody, uczestnik powinien zdezynfekować ręce.
– Należy stosować się do ogólnych zasad przeciwdziałania COVID-19 obowiązujących na pływalni.

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
– Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) lub excel (.xls) na email: bojard@poczta.onet.pl. w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia zawodów, tj. do 20 czerwca 2021.
– Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.

Link do zapisów – livetiming.pl

7. KONKURENCJE
1. 100 metrów ratowanie manekina z pasem
2. 100m / 200 m pływanie z przeszkodami
3. 100m ratowanie manekina w płetwach
4. sztafeta 4×50 m z pasem ratowniczym
KONKURENCJA DODATKOWA
5. Wyścig pływacki na dystansie:
– w kategorii młodzików i junior młodszy 300m
– w kategorii junior i open 500m

Opis konkurencji: Regulamin Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2021

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
– Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
– W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje przedstawiciel Słupskiego WOPR.
– Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.