Realizacja inwestycji budowy nowego obiektu w Ustce

Słupskie WOPR z radością informuje o rozpoczętej realizacji zamówienia „Budowa budynku szkoleniowo-socjalnego oraz garażu dwustanowiskowego wraz z wewnętrzną linią zasilająca w miejscowości Machowinko, Gmina Ustka” prowadzonego w związku z realizacją projektu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczeństwo” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych dofinansowanego ze środków Zarządu Województwa Pomorskiego.

Do końca budowy daleka droga, ale szpadel w ziemię wbity, a pierwsze efekty już widać.