KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY POMORSKA LIGA RATOWNICTWA WODNEGO 2024 SOPOT, 23 czerwca 2024

1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE ZAWODÓW:

23 czerwca 2024
Sopot – plaża przy wejściu nr 40 , ul. Bitwy pod Płowcami 67c

PROGRAM:

9:00 – Akredytacja
9:30 – Odprawa sędziów
9:45 –Uroczyste otwarcie
10:00 – Rozpoczęcie zawodów

2. INFORMACJE TECHNICZNE:

Akwen otwarty Zatoki Gdańskiej
Pomiar czasu: ręczny
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (federacjawopr.pl)

4. ZASADY UCZESTNICTWA:

  • W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi. Regulamin zawodów dopuszcza udział zawodników młodszych niż 10 lat pod warunkiem konsultacji z Organizatorem (695 256 187).
   • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
   • Zawodnicy reprezentują kluby lub podmioty. Możliwy jest start indywidualny.
   • Opłaty startowe, w wysokości 75,00 zł (słownie siedemdziesiąt pięć zł)/1 uczestnika, należy uiścić przelewem do dnia 20 czerwca 2024 na konto Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (https://sopockiewopr.pl/kontakt) lub gotówką w dniu zawodów.
   •  

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

  • Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na email: bojard@poczta.onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2024.
  • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.
  • Link do zapisów – livetiming »
 •  

6. KONKURENCJE:

1.1. bieg – pływanie – bieg
1.2. pływanie 250 m*
1.3. flagi plażowe
1.4. bieg 4×80 m (sztafeta drużynowa)
* w przypadku niekorzystnych warunków, rozegrana zostanie konkurencja bieg na 1km.

Opis konkurencji: Regulamin Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2024» – aktualizacja w dniu 5 czerwca 2024

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
  • Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
  • W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: biuro@sopockiewopr.pl

Oświadczenie zawodnika – osoba niepełnoletnia »
Oświadczenie zawodnika – osoba pełnoletnia »

Organizator II rundy: Sopockie WOPR
Honorowy Patronat Prezydentki Miasta Sopotu
Partnerzy: Miasto Sopot, Plus
Patronat medialny: Magazyn Bezpieczna Woda